En bok om arbetsrätt ger dig koll

Arbetsrätt är viktigt, inte minst för att du ska ha koll på vilka rättigheter du har på en arbetsplats. Annars kan det bli otydligt vilket ansvar arbetsgivaren har, respektive vad som ligger på den anställde.

Detta gäller inte minst frågor som har med arbetsmiljö att göra då det är ett ämne som är viktigt och ligger i tiden. Vi jobbar nämligen väldigt mycket nuförtiden, ofta för mycket.  En bok om arbetsrätt kan vara en väl värd läsning för, alla oavsett vilket jobb du har.

Arbetsjuridik är relevant för alla. Vi kommer någon gång jobba i livet och det är bra att då koll på vilka regler som gäller och vilka direktiv som finns, samt vilka rättigheter du faktiskt har på din arbetsplats.

En bok om arbetsrätt smart sommarläsning

Det är därför bland annat viktigt att veta hur vi kan sätta gränser och om vi har rätt förutsättningar på arbetsplatsen för att kunna utföra jobbet på ett tillfredsställande sätt. Om vi inte har det så kommer det garanterat leda till stress, den där typen av farlig stress när vi​​​ är en situation som vi faktiskt inte kan påverka på ett positivt sätt. Det är viktigt att det finns en balans mellan de förutsättningar som ges och de krav som ställs för att den anställde inte ska drabbas av stress.

Detta är i grunden också en fråga om produktivitet och effektivitet eftersom "management by fear" eller borderline slaveri i längden knappast ger bättre resultat. Dessutom är många jobb prestationsbaserade och kanske lite karriär inriktade och det är därför väldigt viktigt att veta var gränsen faktiskt går.

Annars kan det bli lätt att ambition utnyttjas på ett negativt sätt då det finns många personer som har svårt att säga nej och som gärna vill prestera och avancera på en arbetsplats.  En bok om arbetsrätt är därför ett ganska smart bokval under semestern.