Jämför båtförsäkringar- Vad ingår?

En båtförsäkring består inte av en hel- och halvförsäkring så som på en bil. Istället plockar man ihop en försäkring utifrån ett basutbud hos försäkringsföretaget. Man kan sedan efter egna krav lägga till olika tilläggsförsäkringar. Det viktigaste är att försäkringstagarens behov täcks. Det finns inget krav på att en båt måste vara försäkrad för att få användas. Men vanligtvis tecknas en så kallad ansvarsförsäkring. Vanligtvis ingår följande i en båtförsäkring:

• Sjöskada – skador som uppstår på sjön till följd av kollision eller grundstötning.
• Uppläggning, sjösättning och transport – skador som kan uppstå under sjösättning och transport.
• Brandskada – orsakade av blixtnedslag, explosion eller kortslutning.
• Stöld och skadegörelse – lösa inventarier eller fastmonterad elektronik som skadas vid stöld eller skadegörelse.
• Båtassistans – assistans med bärgningsbåt om båten tex. gått på grund eller fått motorstopp och i vissa fall om bränslet tagit slut.

Alla punkter och priser skiljer sig mellan olika försäkringsbolag och det är därför viktigt att jämföra priser båtförsäkringar för att få rätt skydd till rätt pris.

Jämför båtförsäkringarna- Tilläggsförsäkringar

Valen av tilläggsförsäkringar varierar kraftigt. Jämför båtförsäkringar för att få rätt val av tillval. Ibland kan vissa tilläggsförsäkringar ingå i grundförsäkringen. Vad som ofta erbjuds är:

• Jolle – om jollen överstiger ett visst pris bör den försäkras med ett tillägg.
• Trailer – trailern måste ofta försäkras för sig. Den måste inte vara försäkrad på samma bolag som båten.
• Hyra ut – då skador på en båt beräknas öka vid uthyrning krävs extra tillägg. Det går att försäkra veckovis eller årsvis beroende på hur mycket båten hyrs ut. I vissa fall dubblas årspremien. Var noga med att kolla upp detta.
• Dyrare elektronik – ersättningstaket för elektronik är ofta låg. Har båten dyrare elektronik behöver den extra försäkring.

Utsträckt område – den grundläggande försäkringen gäller inom ett visst område. Vill man köra på farleder utanför detta område bör man teckna detta tillägg.